نسیم بهشت

یاد خدا، آرامبخش قلبهاست

چرا بعضي ها با وجود اينكه دور و برشان شلوغ است ،باز هم احساس تنهايي مي كنند؟

به عقيده كارشناسان اين گروه از مردم هنوز با خودشان دوست نشده اند و به همين دليل لحضه هاي

نارضايتي در زندگي بيشتر از لحظات شادشان است.

بسياري از افراد دائماً در جهان پيرامون به دنبال روابط خوب و محبت مي گردند. آنها نمي دانند كه بايد

 دست از اين جستجو بردارند و خود را تغيير دهند.

وقتي شما دريچه قلبتان را به سوي ديگران و جهان هستي مي گشاييد در واقع درون و وجودتان را از

 عشق لبريز مي كنيد با اين كار محبتي كه از شما لبريز مي شود به محيط اطراف نيز سرازير شده و

كم كم آنچه را مي خواستيد در زندگي روزمره خود مي يابيد.

خودتان را از قدرداني و شكر و لطف پر كنيد تا همين چيزها را در خارج از خود بيابيد.

قبل از هر چيز خود را دوست بداريد تا بتوانيد ديگران را هم دوست بداريد و فرصت دوستي و محبت را به

 ديگران بدهيد.

وقتي شما خود را دوست بداريد ارزش زيادي براي خود قائل خواهيد بود و نخواهيد گذاشت هر برخورد و

مشكلي آرامش دروني شما را بر هم بزند.به اين ترتيب در مي يابيد برخي از خواسته ها صرفاً مانعي

 بر سر راه دوستي با ديگران به حساب مي آيند.

خود و ديگرا را آزاد و رها سازيد تا امور همان گونه كه بايد پيش برود و در اين را نيز خود را تسليم

 خداوند مي كنيد.

جالب است كه درست در همين لحظه موانع برطرف مي شوند و فرصتي براي دوست داشتن و دوست

داشته شدن مي يابيد و ديگر حتي در تنهايي نيز احساس تنهايي نمي كنيد. 

                     

              منبع:psychologytoday

نوشته شده در پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۸۸ساعت 18:37 توسط مریم | |

Design By : nightSelect.com